In het KdG FabLab is iedereen welkom. We vragen je wel de openingsuren te respecteren en machinetijd te reserveren via de website.

Door het betreden van de ruimte verklaar je je automatisch akkoord met deze huisregels. Alle activiteiten binnen het KdG FabLab dienen te stroken met de missie, visie en waarden van de Karel de Grote Hogeschool (www.kdg.be). De toegang tot het FabLab kan je worden ontzegd bij niet naleven van deze huisregels of de ter beschikking gestelde informatie of wanneer je handelingen en/of je gedrag ingaan tegen onze missie, visie en waarden.

Openingsuren

We vragen elke bezoeker om de openingstijden te respecteren. We starten geen nieuwe taken meer op een half uur voor sluitingstijd. Een kwartier voor sluitingstijd sluiten we de machines af en zorg je ervoor dat je je werkomgeving netjes achterlaat voor de volgende gebruiker. Volg hiervoor de beschikbaar handleiding van de gebruikte machine.

Aanmelden

 • Het KdG FabLab bevindt zich op verdieping -1 van gebouw B, Salesianenlaan 90, 2660 HOBOKEN.
 • Bezoekers melden zich eerst aan bij een FabLab medewerker alvorens ze aan de slag gaan.
 • Je overloopt met de FabLab medewerker je opdracht.
 • De FabLab medewerker controleert of je beschikt over de juiste en voldoende competenties om de machine(s) te gebruiken.

Gebruik machines

 • Als gebruiker informeer je je voldoende door de veiligheidsvoorschriften, instructies en handleidingen van de te gebruiken machines door te nemen.
 • Alle richtlijnen van de FabLab medewerker moeten te allen tijde nauwlettend opgevolgd worden. Als je iets niet weet of over iets twijfelt, vraag het dan aan een FabLab medewerker.
 • De beschermingsmiddelen van de machines mogen onder geen enkele voorwaarde uitgeschakeld worden.
 • Problemen met machines moeten meteen aan een Fablab medewerker gemeld worden en de werkzaamheden moeten ogenblikkelijk gestopt worden.
 • Het gebruik van de machines is op eigen risico. We bieden je de vereiste informatie en hulp, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het gebruik van het FabLab en de daarbij horende machines.
 • Het is ten strengste verboden om zelf elektrische en/of mechanische herstellingen te verrichten aan de machines. Spreek hierover steeds een FabLab medewerker aan.

Orde, netheid

 • Laat je werkplek opgeruimd en netjes achter.
 • Reinig de machine en de onmiddellijke omgeving zodat de werkplek proper blijft na gebruik van een machine
 • Berg steeds de gebruikte gereedschappen, materialen en producten oordeelkundig op.
 • Er verlaat geen gereedschap het FabLab.
 • Gooi afval in de voorziene vuilbakken en sorteer!
 • Eten en drinken is niet toegestaan in de buurt van machines en PC’s.

Machinekost & materialen

Gebruikers betalen de voorziene machinekost, uitgezonderd tijdens workshops.

Bedrijven die een factuur wensen betalen hiervoor een extra administratiekost, deze bedraagt 10 euro.

KdG FabLab voorziet een heel assortiment materialen die uitermate geschikt zijn voor de verschillende machines. Een overzicht en de kostprijs van deze materialen vind je hier.